Νερόμυλοι στην Τήνο

Η Τήνος κάποτε είχε πολλά νερά και γι’αυτό παλιότερα ονομάζονταν και υδρούσα, έτσι λειτουργούσαν και αρκετοί νερόμυλοι. Σήμερα το μόνο που μπορείτε να δείτε, είναι σε κάποιες περιοχές κάποιους παλιούς νερόμυλους. Περιοχές όπως της Λιβάδας, της Μαρούλης και της Περάστρας, δηλαδή κοντά σε ποτάμια, τα οποία κάποτε είχαν αρκετό νερό για να λειτουργούν οι νερόμυλοι.

error: Content is protected !!